speaker-photo

Sabum Roy Rolstad

Taekwon-do Instructor, Co-creator of Radix System

Sabum Roy Rolstad (VI DAN Taekwon-Do, V Dan Hapkido) from Norway is a Taekwon-Do instructor in NTN (National Taekwon-Do Norway) - an organization that is often indicated as an example to follow (in Norway Taekwon-Do ITF is the first martial art in terms of the number of trainees).

He is a co-creator of the ITF Radix Project, which gives a new look at patterns (the use of patterns movements for realistic fighting). He will lead the workshop "Chon-Ji, a complete fighting system" and share his methods to teach the values of the DO among the youngest adepts.

He has been a teacher for law enforcement for 25 years.

04.00 - 05.30 PM

Friday 9th June

Welcome Training & Meditation

We will start with building up our energy by physical training (suitable for all levels of experience) and simple grounding meditation that will help us really "arrive" at the place.

8:00 - 9:30 PM

Friday 9th June

The Biggest Challenges Men Face

Discussion on the challenges that we, as men, are facing in the society and the ways we can handle them.

5:00 - 6:30 PM

Saturday 10th June

Chon-Ji, a complete fighting system

Sabum Roy, experienced in many martial arts, will show us how the basic movements from the first Taekwon-Do pattern can be used for self-defense.

6:30 - 7:30 AM Morning Outdoors Training

Sunday 11th June

The Jumbi Spirit - Readiness for anything!

Outdoor morning training.

9.30 - 10.30 AM

Sunday 11th June

Personal Growth & Ego Managment

How your Ego might be sabotaging your Personal Growth & Transformation and how it can help with that once you learn to manage it. How to replace automated behavior through conscious decisions.

16:00 - 17:30

09.06 Piątek

Trening powitalny i praktyka uważności

Zaczniemy od podniesienia poziomu naszej energii poprzez trening fizyczny (odpowiedni dla wszystkich poziomów zaawansowania) oraz prostą medytację uważności, która pomoże nam „osadzić się” w tu i teraz.

20:00 - 21:30

09.06 Piątek

Największe wyzwania, przed którymi stają mężczyźni

Dyskusja na temat wyzwań, przed którymi stajemy jako mężczyźni oraz sposobów, jak możemy im sprostać.

17:00 - 18:30

10.06 Sobota

Chon-Ji, kompletny system walki

Sabum Roy, doświadczony w wielu sztukach walki, pokaże nam, jak podstawowe ruchy z pierwszego układu Taekwon-Do można wykorzystać do samoobrony i realnej walki.

06:30 - 07:30

11.06 Niedziela

Trening na zewnątrz

Poranny trening na świeżym powietrzu.