speaker-photo

Sabum Lukasz Grygiel

Creator of Black Belt Project & Extremis Foundation

Sabum Lukasz Grygiel - for years have been collaborating with Masters nd outstanding athletes from all over the world to deliver value to Taekwon-Do students in the form of books, applications, programs, and coaching platform in the Black Belt Project.

As the president of the Extremis Foundation, have also been developing workshops on mindfulness and ego management for men. His work on personal development includes psychotheraphy (group & individual), transpersonal coaching, meditation & yoga.

04.00 - 05.30 PM

Friday 9th June

Welcome Training & Meditation

We will start with building up our energy by physical training (suitable for all levels of experience) and simple grounding meditation that will help us really "arrive" at the place.

8:00 - 9:30 PM

Friday 9th June

The Biggest Challenges Men Face

Discussion on the challenges that we, as men, are facing in the society and the ways we can handle them.

8:30 - 9:00 AM

Saturday 10th June

Training & Stress Relieving Techniques

We will wake up our bodies with the light training and learn how to control our mind and lower stress levels by controlling our breathing and autogenic training.

9.30 - 10.30 AM

Sunday 11th June

Personal Growth & Ego Managment

How your Ego might be sabotaging your Personal Growth & Transformation and how it can help with that once you learn to manage it. How to replace automated behavior through conscious decisions.

16:00 - 17:30

09.06 Piątek

Trening powitalny i praktyka uważności

Zaczniemy od podniesienia poziomu naszej energii poprzez trening fizyczny (odpowiedni dla wszystkich poziomów zaawansowania) oraz prostą medytację uważności, która pomoże nam „osadzić się” w tu i teraz.

20:00 - 21:30

09.06 Piątek

Największe wyzwania, przed którymi stają mężczyźni

Dyskusja na temat wyzwań, przed którymi stajemy jako mężczyźni oraz sposobów, jak możemy im sprostać.

8:30 - 10:00

10.06 Sobota

Trening oraz techniki redukcji stresu

Lekkim treningiem obudzimy nasze ciała i nauczymy się wpływać na nasz umysł i obniżać poziom stresu poprzez kontrolowanie oddychania i trening autogenny.